Δημιουργίες κιγκλιδωμάτων, εσωτερικής σκάλας, στεγάστρων και ειδικών κατασκευών από τη FILOMETAL, αρμονικά δεμένες με τον περιβάλλοντα χώρο.