• Κάλυψη και προστασία του χώρου χωρίς φθορές
  • Σεβασμός στο έργο των άλλων συνεργείων
  • Τήρηση χρόνων και προδιαγραφών
  • Άψογη εφαρμογή, κολλήσεις και φινίρισμα